Zdravotnictvo Štúdium

V krvi je vysoká koncentrácia nekonjugovaného bilirubínu

V krvi je vysoká koncentrácia nekonjugovaného bilirubínu V krvi je vysoká koncentrácia nekonjugovaného bilirubínu, v moči bilirubín nie. Pečeň vychytávajú niekoľko násobne viac bilirubínu ako normálne a v čreve vzniká nadmerné množstvo urobilinogenu. Jeho...

Hyperbilirubinémie zmiešané

Hyperbilirubinémie zmiešané Príčinou je poškodenie hepatocytov s poruchou vychytávania a konjugácia bilirubínu a porucha vylučovania konjugovaného bilirubínu do žlče. V krvi sa zvyšuje konc. nekonjugovaného bilirubínu i konjugovaného – ten preniká do moču. V...

Stanovenie bilirubínu podľa Jendrassika – Grof

Stanovenie bilirubínu podľa Jendrassika – Grof Bilirubín reaguje s diazotonovou k.sulfanilovou ce slabo kyslom prostredí za vzniku intenzívne sfarbeného roztoku azofarbivá vhodného na fotometrickému stanovenie. Celkový bilirubín (priamy aj nepriamy) sa stanovuje po pridaní...

DÔLEžITOSť plazmatických BIELKOVÍN

DÔLEžITOSť plazmatických BIELKOVÍN 1. na udržanie koloidný osmotického tlaku v cievach (= onkotického tlaku) – albumín. Udržiava tekutinu vnútri ciev, bráni výstupu vody do mezibuněčných priestor 2. transportnej funkcie – Albumín – hormóny štítnej...

ANALYTICKÉ vlasnosti LABORATÓRNE METÓDY, KONTROLA KVALITY

ANALYTICKÉ vlasnosti LABORATÓRNE METÓDY, KONTROLA KVALITY ANALYTICKÉ VLASTNOSTI LABORATÓRNE METÓDY O posúdení výsledkov laboratórneho vyšetrenia potrebujeme poznať nielen ref ale aj vlastnosti laboratórne metódy. Medzi analytické vlastnosti laboratórne metódy patria: • presnosť • správnosť...

Pri testovaní presnosti v čase

Pri testovaní presnosti v čase Pri testovaní presnosti v čase a medzilaboratórna je potrebné zabezpečiť stabilitu chemikálií. Presnosť analýzy sa vyjadruje ako jej reprodukovateľnosť. Absolútna presnosť nedá nikdy dosiahnuť, pretože náhodné chyby vždy spôsobujú,...

SPRÁVNOSŤ

SPRÁVNOSŤ – Je definovaná ako zhoda medzi výsledkom merania a skutočnou hodnotou (BIAS merania). S očakávanou hodnotou (skutočnú) sa nemôže porovnávať len jedno stanovenie pretože môže byť zaťažený náhodnou chybou. Porovnáva sa očakávaná hodnota...

Špecifickosť

Špecifickosť – Vyjadruje ako je stanovenie určitej látky ovplyvnené látkami inými prítomnými v biologickom materiáli. Vplyv týchto látok sa označuje ako interference. Výsledok môže byť ovplyvnený do plusu = falošná pozitivita alebo do mínusu...

Kontrola správnosti

Kontrola správnosti Kontrola správnosti sa vykonáva pomocou komerčne vyrábaných kontrolných sér s atestem teda s presne deklarovaným rozmedzím, v ktorom sa má koncentrácia pohybovať. Externá kontrola kvality má za úlohu zabezpečiť takú kvalitu práce...

ELFO typ akútneho zápalu:

ELFO typ akútneho zápalu: Tento ELFO typ nájdeme u akútnych zápalových ochorení, ale aj úrazov, operácií au všetkých akútnych stavov ako je napríklad akútny infarkt myokardu. K miernemu zníženiu albumínu dochádza vplyvom jeho degradáciou...