Zdravotnictvo Štúdium

Tráviace ústrojenstvo

Tráviace ústrojenstvo Tráviace ústrojenstvo má v látkovej výmene v zásade dve úlohy: mechanicky a chemicky spracovať potravu a upravenej látky vstrebať. Vsakovania látky sú použité buď priamo na stavbe tkanív, alebo je využitá energia...

Žľazy

Žľazy Žľazy tráviacej trubice sú pôvodne oloženy priamo v črevnej stene. Sú obyčajne drobnejšie, menšie. S postupným vývojom steny trubice sa vyčlenia a formujú veľké žľazy ležiace mimo tráviacu trubicu. Tak vznikajú pečeň, pankreas...

Metabolizmus

Metabolizmus Metabolizmus prebieha v tkanivách v dvoch protichodných smeroch. Vytváranie zložitých látok z látok jednoduchých – anabolismus (napr. z jednoduchých cukrov vznikajú zložité cukernaté látky – škroby). Štiepenie, rozklad zložitých látok na jednoduchšie, nazývame...

Z hľadiska mechanizmu ide v podstate o dva možné typy resorpcie

Z hľadiska mechanizmu ide v podstate o dva možné typy resorpcie: 1) Aktívne vstrebávanie je typické pre tenké črevo. Špeciálna úprava povrchu epiteliálnych buniek tenkého čreva umožňuje bunkám sliznice riadený príjem rozštěpených látok, ktoré...

Caput pancreatis

Caput pancreatis – Je nejmohutnějším oddielom žľazy, leží napravo od tiel prvých driekových stavcov v konkavitě duodena, ku ktorému je fixovaný väziva. Zadné plocha hlavy leží na ductus choledochus a vena cava inferior. Na...

Cauda pancreatis

Cauda pancreatis – Je zúženým koncom pankreasu, ktorý pokračuje ešte viac vľavo hore a je přifixován k hilu sleziny. Exokrinní zložka: ako už skôr spomenuté je pankreas tuboalveolární žľazou, pripomínajúci svojou stavbou žľazu príušné....

Enzýmy pankreatickej šťavy môžeme rozdeliť do troch skupín

Enzýmy pankreatickej šťavy môžeme rozdeliť do troch skupín: 1) Trypsinový komplex zložený z niekoľkých proteáz štěpících bielkoviny 2) pankreatické lipáza aktivuje sa žlčou, štiepi emulgované tuky na glacerol a mastné kyseliny 3) pankreatické amyláza...

Cievne a nervové zásobenie

Cievne a nervové zásobenie: artérie – konáre truncus coeliacus a arteria mesenterici sup., vény: systém žíl Véna portate, lymfa: je drénována do truncus intestinalis, inervace: nervy pre pankreas idú pozdĺž tepien (sympa. a parasympa....

Ascendens – vzostupný

Ascendens – vzostupný Asimilácia – prispôsobovať sa, premena látok z potravy na látky vlastného tela Autonómny nervový systém – časť nervového systému zodpovedná za riadenie telesné funkcie, ktoré nie sú ovplyvňované vôľou BURSA –...