Zdravotnictvo Štúdium

35b, Centrálny žilový katéter

35b, Centrálny žilový katéter: Keďže ide o silnú cievu, hypertonické roztoky toľko neničí jej stenu, možno aj rýchlejšie podať infúziu, rýchlejší nástup účinkov, merania CZT. Nevýhodou je náročná technika zavedenie, riziko komplikácií (PNO, poranenia...

38b, Hypoosmolarita

38b, Hypoosmolarita: Osmolarita séra klesá pod 280 mosm / l, podľa hladiny Na + hodnotíme na ľahkú (125-135 mmol / l), stredné (115-124 mmol / l) a ťažkú formu (pod 115 mmol / l)....

Indikované pri zníženie periférnej rezistencie

Indikované pri zníženie periférnej rezistencie Indikované pri zníženie periférnej rezistencie (septický šok, st.p. extrakorporálním obehu, anafylaxia). Dopamín nejčestěji v kombinácii pre udržanie perfúzie obličiek. Noradrenalín dávkujeme 0,02 0,4  g / l / min....

38d, Endotracheálne rúrku

38d, Endotracheálne rúrku: veľkosť 1 / 2 průsvitu trachea, číslo na rource udáva vnútorný priemer a char zavní. Indikovaný pri bezvedomí, zástavy dychu, KPR, polytraumatu, respiračná insuficiencia, UPV, epiglotitídou. Premedikujeme u pacientov v bezvedomí...

42a, Metabolická acidózy

42a, Metabolická acidózy: Patologické nahromadenie neprchavých kyselín alebo straty bikakbonátů z ECT. Príčinou je nahromadenie produktov s H + (laktátová acidózy, ketoacidóza), znížená schopnosť obličiek vylučovať H +, straty HCO3-z GIT alebo obličkami. 1,...

40b, Invazívne zabezpečenie v resuscitáciu starostlivosť

40b, Invazívne zabezpečenie v resuscitáciu starostlivosť: Dýchacie cesty – intubácie, tracheostomie. Obeh – katétre a kanyly, žilovej i arteriálny. GIT – gastrické a jejunální sondy. URO – močový katéter. Hrudník – dren. Bedrová punkcia,...

43a, Cukrový roztoky

43a, cukrový roztoky: Základné je Glu, preto sa jej dáme, kedykoľvek je to možné.Výjmečně Fru, sorbitol, xylitol. 1g Glu = 17 kJ = 6ml metabolizovaný H2O. Užívame v zásade 5-40% roztoky (od 20% zásadne...

46a, Polytrauma

46a, Polytrauma: Súčasné poškodenie aspoň dvoch životne dôležitých orgánov. Patofyziologicky sa na skorých fenoménoch podieľa respiračná insuficiencia spôsobené poranením CNS, pľúc, PNO, rupture bránice … Ďalej obehové insuficiencia väčšinou zo šoku a porucha koagulácie...

44a, Energetická potreba

44a, Energetická potreba: V kritickej starostlivosti zisťujeme indirektní kalorimetriou, analyzujeme Prijatý kyslík a vydaný oxid uhličitý – EP = 3,1 x Vkyslík + 1,1 Voxid uhličitý. Hrubý výpočet podľa Harris-Benedictovy rovnica – u mužov:...