Zdravotnictvo Štúdium

Pocit smädu v súvislosti s pooperačnom stavom

Pocit smädu v súvislosti s pooperačnom stavom Cieľ: pacient chápe prechodné obmedzenia príjmu tekutín Plán: – navlhčiť pery vysvetliť dôvod nemožnosti piť sledovať stav pacienta infúzna liečba Realizácia: Pacientovi jsem namočila muly tampóny a...

7. Celkové hodnotenie

7. Celkové hodnotenie Pán P. je 62-ročný pacient, ktorý bol prijatý na 1.oddělení chirurgickej kliniky VFN v Prahe pre ľavostrannú Trieslové kýlu. Pacient sa cítil dobre bez bolesti, len mal menšie obavy z operácie....

Zdroje informácií

Zdroje informácií pacient … … … … … … … … … … … … … … … .1 ošetrovateľstve personál … … … … … … … … … 2 ošetrujúci lekár …...

7.1 Prognóza

7.1 Prognóza Prognóza ochorenia pána P. je veľmi dobrá. Záleží teraz na ňom ako sa bude dodržiavať príslušné odporúčania. Riziko recidívy je však vyššia z dôvodu už opakované kýlní operácie. Rána sa hojila počas...

Ošetrovateľská Kazuistika

Ošetrovateľská Kazuistika Univerzita Karlova v Prahe 1. lekárska fakulta Ústav teórie a ošetrovateľstva Ošetrovateľská Kazuistika chirurgické oddelenie Tereza Mrkvičkova 2. ročník letný semester prezenčné štúdium ošetrovateľstva 2003/2004

2a, Zabezpečenie dýchacích ciest v resuscitáciu starostlivosť

2a, Zabezpečenie dýchacích ciest v resuscitáciu starostlivosť: Záklon (postihnutý polohování do horizontálnej polohy), Esmarchův trojhmat, vyčistenie ústnej dutiny a hltanu (manuálna, vybratí protetik, odsat), v prípade cudzieho telesa Heimlichův manéver. V podmienkach neodkladnej starostlivosti...

ARO

ARO1a. Starostlivosť o priechodnosť dýchacích ciest v resusciační starostlivosť:Odsávanie sekrétov, lavážová mukolytika (Mistabron 4%), dostatočné zvlhčenie zmesi a monitorovanie Endotracheálne dekubitov. Komplikácií dlhodobej intubácie je stridor stenotický, abnormálne polykací mechanizmus a následné ašpirácie.1b. Plazmaexpandery:U...

3a, Rozdiel medzi ventiláciou a respirácia

3a, Rozdiel medzi ventiláciou a respirácia: respirácia je výmena plynov medzi alveolokapilární membránou a vetranie je výmena medzi alveol a okolím. Na ventiláciu sa podieľa tlak vzniknutý medzi pľúcami a hrudnou stenou, ktorý nedovolí...

5a, Globálne pľúcna insuficiencia

5a, Globálne pľúcna insuficiencia pO2 je menšia ako 55-60 torrov; pCO2 je väčšia ako 50 torr. Alveolární gradient je normálny alebo rozšírený. Rozdeľujeme na akútne a chronické podľa známok metabolickej kompenzácie – acidózy. Patofyziologicky...