Zdravotnictvo Štúdium

Predávkovanie heparínom

Predávkovanie heparínom Antikoagulačný LIEČBA-priamo nadväzuje na liečbu trombolytickou.Nemá síce schopnosť trombus rozpustiť, ale zabraňuje jeho narůstání, zastaví ďalšie embolizaci.I.Nasazujeme heparínom, podáme tzv.BOLUS = úvodná dávka 10 000 jednotiek, potom pokračujeme podávaním 20-30tis.jednotek hep /...

Zápaly pľúc = pneumónia

Zápaly pľúc = pneumónia Je to časté akútne ochorenie, charakterizované zápalovými zmenami v pľúcnej tkáni.Má rôzne príčiny, najčastejšie bakteriálne a vírusové, druhotne vzniká u oslabených osob.Klinický obraz je pestrý, typický je však náhly začiatok...

Zápal pľúc

Zápal pľúc Klinický obraz pľúcnych zápalov je veľmi pestrý.Akutní pneumónie začína za plného zdravia, objaví sa teplota s triaška a kašlem.Ten je najskôr suchý, potom pacient vykaslávat necharakteristické sputum.Je únava, bolesť hlavy, svalov alebo...

Analýza trhového prostredia

Analýza trhového prostredia Pri analýze trhového prostredia je potrebné sa zaoberať trhovými motívy, externými faktormi trhu (PEST analýzou, SWOT analýzou), a analýzou zákaznícke populácie. Trhové prostredie je v podstate definíciou trhu.V súčasnom konkurenčnom prostredí,...

Konkurencia v trhovom prostredí

Konkurencia v trhovom prostredí V rôznych odvetviach výroby existujú rôzne stupne konkurencia medzi firmami v závislosti na tom, či jednotlivé firmy môžu alebo nemôžu pôsobiť na fungovanie trhu statku. Rozlišujeme dve základné formy konkurenčného...

Klient = pacient

Klient = pacient V oblasti zdravotníctva nás zákazník najviac zaujíma z hľadiska lojálnosti a profitability. Podľa uvedených kritérií možno zákaznícke skupiny aj deliť a odlišne sa voči nim profilovať. Klasický marketing má pre túto...

Mikroprostredí

Mikroprostredí Mikroprostredí 1. Vplyvy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú možnosť podniku realizovať svoju hlavnú funkciu – uspokojovať potreby svojich klientov, 2. Zákazníci, dodávatelia, distribúcia, konkurencia a verejnosť. 3. Nástrojom analýzy vnútorných faktorov je tzv SW analýza,...

SWOT analýza

SWOT analýza SWOT analýza je ustáleným termínom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných faktorov firmy. Jej cieľom je posúdiť vnútorné predpoklady na realizáciu určitého podnikateľského zámeru a súčasne podrobiť analýze aj vonkajšie príležitosti a...

Analýza konkurentov

Analýza konkurentov 1. Konkurencia medzi klinikami Ide o konkurenciu medzi už existujúcimi a zaběhlými klinikami. V tomto prípade sa klinika nachádza v regióne, kde je celkom 626 634 obyvateľov (Bratislavský región). V tomto regióne...

Makroprostředí

Makroprostředí Tvorí širšom okolí podniku, teda také spoločenské vplyvy, ktoré pôsobia na podnik ako celok. Môžu to byť napríklad vplyvy ekonomické, technické, technologické, demografické, kultúrne a prírodné. Analýza vonkajších faktorov, ktoré predstavujú príležitosti a...