Zdravotnictvo Štúdium

Nadmerný prívod bielkovín

Nadmerný prívod bielkovín Zatiaľ nebolo presne zistilo, aká je bezpečná hornej hranice príjmu bielkovín. Pri príjme proteínu, predovšetkým živočíšneho v dávke nad 1,5-2,0 g / kg / deň boli zistené niektoré orgánovú funkčné zmeny....

Stavba bielkovín

Stavba bielkovín Stavba bielkovín: skladá sa zo 4 základných prvkov: C, O, H, N a malého množstva S. Tieto prvky tvoria základné stavebné zložky bielkovín Aminokyseliny. AK sú organické kyseliny s 1 alebo viac...

DELENIE BIELKOVÍN PODĽA PÔVODU

DELENIE BIELKOVÍN PODĽA PÔVODU Bielkoviny delíme podľa pôvodu príslušné potraviny na živočíšneho pôvodu rastlinného pôvodu mikrobiálneho pôvodu (táto skupina nie je pre ľudskú výživu podstatná) živočíšne bielkoviny Dec väčšinou obsahujú dostatok všetkých es. AK...

Nedostatok príjmu bielkovín

Nedostatok príjmu bielkovín Veľmi často sa vyskytuje súčasne s nedostatočným príjmom energie ako proteíny-energetická malnutrice. Najťažšie dôsledky má u detí (marasmus) so zreteľom na zvýšenú potrebu bielkovín a energie v rastúcom organizmu. Ochorenie je...

RASTLINNÉ BIELKOVINY

RASTLINNÉ BIELKOVINY Dec nízke výrobné náklady, nižšia cena nižší obsah toxických látok bez cholesterolu vysoký obsah esenciálnych MK možnosť konzumácie surových zdrojov vyšší obsah vody Proti potrebu vyššieho objemu potravy na získanie určitého množstva...

Tráviaca sústava a výživa človeka

Tráviaca sústava a výživa človeka tráviaci systém je zložený z viacerých na seba funkčne nadväzujúcich orgánov ontogeneticky sú orgány zložené z derivátov embryonálneho ektodermu, entodermu mezodermu organizmus potrebuje pre svoje životné pochody primerané množstvo...

Trávení, vstřebávání a přeměna bílkovin

Trávení, vstřebávání a přeměna bílkovin Bílkoviny – význam jako základní stavební složky organismu. Jsou složeny z aminokyselin, které jsou vzájemně propojeny v řetězce, typické pro každou bílkovinu. Celkový počet aminokyselin je asi 20, v...

BIOLOGICKEJ HODNOTA BIELKOVÍN (BH)

BIOLOGICKEJ HODNOTA BIELKOVÍN (BH) Vyjadruje sa jej kvalita bielkovín. Biologická hodnota bielkovín z rôznych zdrojov nie je rovnaká. Bielkovina je plnohodnotná, ak má obsah esenciálnych a neesenciálnych AK vyvážený z hľadiska fyziologických potrieb človeka....

ZLOŽENIE POTRAVÍN, PROTEÍNOV

ZLOŽENIE POTRAVÍN, PROTEÍNOV 1. Zloženie potravín 2. Význam jednotlivých látok v potravinách 3. Bielkoviny 1. a) bitúmenu (stavebné) – bielkoviny a niektoré nerastné látky (vápnik, fosfor) b) Sýtič (energickejší) – tuky, sacharidy a čiastočne...

Transport

Transport Transport musí byť čo najekologickejšie, aby viac nezmenšil zdravotný stav postihnutého. Pred transportom je potrebné prekontrolovať poskytnutú prvú pomoc (ošetrenie a obväz rán, zastavenie krvácania, znehybnenia, zabránenie stratám tepla a zabezpečiť správnu polohu...