Zdravotnictvo Štúdium

Akútny infarkt myokardu

Akútny infarkt myokardu -závažné onem.Je spôsobený ischemickou nekrózou toho okrsku srdcového svalu, ktorý je závislý na trombo ucpané koronárny tepně.Nekróza sa hojí jizvou.Pokud postihuje celú hrúbku srd.svalu = transmurální IM-takmer vždy zanecháva miestnej poruchu...

Expectorancia

Expectorancia 2) Expectorancia = lieky, ktoré uľahčujú vykašliavanie, sú vhodné pri suchom kašli a) Magistraliter = 3% roztok kalium jodatum + sirup ako korigens chuti b) Špeciality = Pleumolysin-gutt. Ipecarí-gutt. Soluňan = Efedrin-môže byť...

Pred prijatím do NEM

Pred prijatím do NEM. Hlavnou zásadou dnes musí byť, aby pac.zbytečně dlho neprodléval doma, a dostal sa čo najrýchlejšie po začiatku stenokardie, ktorá nezaberá na niroglyc do nem. A ktorá je väčšinou sprevádzaná vegetatívnom...

Antikoagulačný LIEČBA

Antikoagulačný LIEČBA Antikoagulačný LIEČBA-prípadne nadväzuje na liečbu trombolytický, zača sa heparínom, podáme tzv.bolus = úvodná dávka 5nebo10tis.jednotek, potom pokračujeme podávaním 20-30tis.jednotek hep/24hod.přes inf.pumpu = dávky usmerňuje podľa priebežne dělaného testu APTT: dávky heparínu také,...

TROMBOLÝZA

TROMBOLÝZA je jediná metóda, ktorá má schopnosť vzniknutý trombus koronárnej tepny priamo rozpustiť a kor.tepnu tak dokonale rekanalyzovat PREČO sa snažíme zlikvidovat TROMBUS, KDYŽ PŘECE uzáverov Koronárne tepny JE ČASTO SPÔSOBENÉ pokračuje narastaním CHOL.PLÁTU...

Angina pectoris

Angina pectoris -najobvyklejšej forma ICHS, ktorá sa klinicky prejavuje stenokardií .= Náhla vnikol bolesť na prsiach charakteristického rázu, lokalizácia aj trvání.je spôsobená nedostatočným prívodom krvi do myokardu.Vyvolávajícím činiteľom stenokardie býva fyzická námaha alebo psychickej...

Meh vyšetreniu (odbery materiálu)

Meh vyšetreniu (odbery materiálu) Dôvodom je stanovenie patologického faktory = mikroba -musíme dodržať správnu techniku 1) Výtery-tampónom alebo štětičkou 2) Odber moču na bakteriológia-musíme pacienta k odberu bezvadně pripraviť: -hygiena -dezinfekcia vonkajšieho ústia močovej...

Perorálne antidiabetiká

Perorálne antidiabetiká syntetické lieky, ktoré sa podávajú ústami a sú vhodné na liečbu niektorých foriem diabetu.používají sa zlúčeniny Biguanidů.-a) Deriváty sulfonylmočoviny stimulujú tvorbu a uvoľňovanie vlastného inzulínu tam, kde sú čiastočne fungujúci beta-bunky Langerhansových...

Liečba diabetu (dieta, inzulín, PAD)

Liečba diabetu (dieta, inzulín, PAD) DIABETES MELLITUS -Je to častá porucha metabolizmu sacharidov a tiež tukov a bílkovin.Choroba je spôsobená nedostatkom hormónu inzulínu alebo jeho nedostatočným účinkom v tkáních.Onemocnění nemá rovnakú príčinu ani rovnaký...

Inzulín

Inzulín objav inzulínu znamenal zásadnú zmenu v predpovedi diabetu.I keď nie je možné týmto hormónom chorobu vyliečiť, podarilo sa veľmi výrazne znížiť úmrtnosť na diabetickej koma. Objav: Banting + Best (1921) + Nobelova cena...