Zdravotnictvo Štúdium

Plazmatické bunky = plazmocyty

Plazmatické bunky = plazmocyty Sú to protilátkovej leukocyty a vyvíja sa z B lymfocytov Morfológia: – Plazmoblast – vyvíja sa z 3 lymfy – Plazmocyt – Oválna bunka, jadro vždy excentricky, jadierka nie sú...

Leukémie

Leukémie A. Akútna B. Chronické Delenie na akútnu a chronickú je podľa toho, ktoré bunky leukémiu spôsobujú: A-Akútna leukémia je malígne ochorenie, charakterizované prítomnosťou blastních buniek v kostnej dreni, v obvodovej krvi a veľmi...

Malignity LYMFON

Malignity LYMFON Zhubné procesy lymfatického tkaniva uložené predovšetkým v lymfatických uzlinách, slezine a kostnej dřeni.Pro stanovenie správnej diagnózy je vyžadované histologickú vyšetření.Řadíme sem: 1. Hodkinova ochorenie 2. NHL – nehodgkinovské lymfony Hodgkinova choroba (zhubný...

CHRONICKEJ Leukemia

CHRONICKEJ Leukemia 1. Chronická myeloidní leukémia (CHL) 2. Chronická lymfatická leukémia (CLL) Morfologické zmeny 1. Akútna leukémia Krvný obraz – obvykle leukocytóza a leuk nad 10. 109 / l, niekedy je počet leuk v...

KRVNÉ DESTIČKY

KRVNÉ DESTIČKY Najmenšia Bunky v krvi.Mají priemer okolo 2,5 um (4x menej ako ery). Mladší trombo bývajú väčšie a funkčne zdatnější. Staršie trombo sú menšie a menej aktívne. V periférnej krvi sa vyskytujú v...

Zástava krvácanie = hemostázu

Zástava krvácanie = hemostázuHemostázu je automatická reaktívnu schopnosť organizmu zastaviť krvácanie a zabrániť vykrvácení.Jde o zložitú ale veľmi účelnú reakciu organizmu na poranění.Na hemostázu sa podieľa mnoho zložiek s rozdielnymi účinky.Hlavními zložkami hemostázy sú:...

Patologia hemostázy

Ak je niektorá zo zložiek hemostázy nedostatočná, proces kolaterálne krvácanie sa zastaví, čo sa prejaví predĺženým a nadmerným krvácaním z rany a oneskorené Ojén 1) Poruchy doštičkovej zložky 2) Pri jej zlyhania, či už...

Hemofílie

Hemofílie Hemofílie A Najčastejšie vrodená koagulopatie (50 prípadov na 1000000). Náchylnosť ku krvácaniu je spôsobená vrodenú zníženou hladinou koagulačního faktora 8. Podľa stupňa chýbania faktora 8 na ľahkú, stredne ťažkou a ťažkou. Pacienti s...

ZDRAVOTNICTVO – ŠTÚDIUM_kompletní obsah_1:

ZDRAVOTNICTVO – ŠTÚDIUM_obsah: Nadmerný prívod bielkovín Stavba bielkovín DELENIE BIELKOVÍN PODĽA PÔVODU Nedostatok príjmu bielkovín RASTLINNÉ BIELKOVINY Tráviaca sústava a výživa človeka BIOLOGICKEJ HODNOTA BIELKOVÍN (BH) Trávení, vstřebávání a přeměna bílkovin ZLOŽENIE POTRAVÍN, PROTEÍNOV...

ZDRAVOTNICTVO – ŠTÚDIUM_kompletní obsah_2:

43a, Cukrový roztoky 44a, Energetická potreba 46a, Polytrauma 48b, Oxid dusný a dusnatý Kože a eflorescence Sekundárne Delenie podľa spôsobu nákazy II. Sekundárny syfilis III. Terciárne Syphilis – neskorý syfilis (Syphili… Prenos Ak nie...