Zdravotnictvo Štúdium

Úrazy a akútne stavy

Úrazy a akútne stavy Po uložení zraneného do správnej polohy a prevedenie život zachraňujúcich úkonov pristúpite na ošetrenie jednotlivých poranenia. Ty rozoznávame – otvorené poranenia (rany, otvorené zlomeniny), uzavretá poranenia (vykĺbenie, zlomeniny). Naučiť sa...

Menšie poranenia

Menšie poranenia Pľuzgiere – pľuzgiere umyjeme, pokožku osušíme, zalepíme je náplastí a necháme zaschnúť. Je možné aj puchýř prepichnúť (na 2 miestach) a vytlačiť z neho tekutinu. Vždy pri propichování používame čisté ihly a...

Transport

Transport Transport musí byť čo najekologickejšie, aby viac nezmenšil zdravotný stav postihnutého. Pred transportom je potrebné prekontrolovať poskytnutú prvú pomoc (ošetrenie a obväz rán, zastavenie krvácania, znehybnenia, zabránenie stratám tepla a zabezpečiť správnu polohu...

Hematológia

Hematológia = Je vedný disciplína skúmajúce zloženie krvi a hematopoetickými orgánov a ich funkcii za normálnych a chorobných podmienok. Zloženie krvi Krv je vysoko špecializovaná tekutina, ktorá plní funkciu dýchacie, nutričnú a odvodnou.Kromě toho...

PLAZMA

PLAZMA Najčastejšie sfarbená svetle žlutě.Obsahuje rôzne organické a anorganické látky. 80% plazmy tvorí voda ďalej sú prítomné Na, Ca, Mg, Co, Cu, K, Fe az plynov kyslík, kysličník uhoľnatý, dusík, uhličitany a sírany.Z organických...

VZNIK, VÝVOJ A PRODUKCIA KRVINIEK

VZNIK, VÝVOJ A PRODUKCIA KRVINIEK Krvotvorba človeka má dve odlišné fázy: 1. Zárodočnú (embrionální) 2. Popôrodnej Zárodočnej krvotvornú – Začína v 3 týždni zárodečného života. Delí sa na 3 roky: • Mezoblastové = žĺtkový...

VŠEOBECNÉ cytológie

VŠEOBECNÉ cytológie Bunky sa skladajú z cytoplazmy a bunkového jadra (nukleové) sú obalené bunkovou membránou av jadre môžu byť prítomná jadierka (nukleolus). Za pomoci elektrónového mikroskopu je možné pozorovať ďalšie štruktúry bunkovej cytoplazmy a...

Červené krvinky

Červené krvinky !! Sú bezjaderné bunky!! V krvi sú najpočetnejšie zastúpené aby splnili úlohu okysličovanie organizmu. Svojím červeným sfarbením (krvné farbivo hemoglobín) dávajú krvi červený vzhľad. TVORBA A VÝVOJ Erytrocyty Všeobecne l pri opise...

Fyziologie ČERVENÝCH KRVINIEK

Fyziologie ČERVENÝCH KRVINIEK Erytrocyt má tvar uprostred vkleslého a na okrajoch vypuklého disku.V krvným náteru mívá eliptický tvar. Len malá časť erytrocytov môže mať kruhovitý tvar. Ery sa skladá z 61% vody, 21% hemoglobínu,...

Hemoglobín

Hemoglobín Krvné farbivo Hb je zložitá bielkovina tzv hemoprotein. Vypĺňa obsah červených krviniek a umožňuje im plniť prenos kyslíku.Bílkovinná zložka globin tvoria 96% hemoglobulinové molekuly a hem 4%. V ery dospelého človeka je v...