Zdravotnictvo Štúdium

Tabak:

tabak: – Patrí k spoločensky nejtolerovanějšímu zneužívania sveta – Škodlivé užívanie prináša predovšetkým somatické komplikácie v podobe chronickej bronchitídy, zvýšenie rizika postihnutia rakovinovým ochorením, chorôb kardiovaskulárneho a respiračného systému, atď – Na tabak vzniká...

Hospitalizácie:

hospitalizácie: režimov liečba – ktorá trvá 3 mesiace, jedná sa najmä o relaxáciu a liečbu prácou a po uplynutí 3 mesiacov režimové liečby sa odporúča doliečenie v skupine, základné myšlienkou tejto liečby je trvalá...

Sekundárnu prevenciu:

sekundárnu prevenciu: ktorá zahŕňa včasné vyhľadanie problému a liečbu terciárnou prevencii: ktorá je o znižovaní negatívnych dôsledkov, teda zmiernenie škôd, (napr. výmena ihiel, substitučná liečba metadónom u závislých od opiátov apod) ak nie je...

Schizofrénia

Schizofrénia – Názov pochádza z gréckeho (schizo – štěpím a fren – myseľ), tento preklad sa však nepovažuje za správny, pretože skôr ako o roštěp mysli sa jedná o dezintegrácii (rozpad) osobnosti – Postihuje...

Príčiny schizofrénie:

príčiny schizofrénie: – Nie sú doteraz úplne objasnené, na vzniku choroby sa podieľa zrejme celá rada biologických, sociálnych a psychologických faktorov – Nepopierateľnou príčinou sú vplyvy genetickej, ktoré predstavujú vrodenú dispozícii v zmysle zvýšenej...

Postup pri prvej pomoci

Postup pri prvej pomoci Pri poskytovaní prvej pomoci musíme rýchlo odlíšiť závažné poranenia od menej závažných – musíme určiť stavy, kedy je bezprostredne ohrozený život postihnutého. Najprv zběžně prehliadneme stav raněného. Postupujeme od hlavy...

Šok

Šok Každá väčšia strata krvi ohrozuje zraneného zlyhaním obehu, tj šokom. Tento stav sa prejavuje bledo kožou, prekonávanú studeným potem, okrajovej časti tela sú chladné, tep je zrýchlený a neskôr nehmatný. Dostavuje sa smäd,...

Správna poloha

Správna poloha Správna poloha zraneného je predpoklad úspechu. Polôh je niekoľko, je dobré vedieť kedy akú použiť. Zvyčajne sa však logicky odvodiť, ktorá poloha je pre postihnutého najvhodnejší. • v polosedě, šikmo v polosedě...

Zástava krvácania

Zástava krvácania Ektoparazitom krvácanie – Pri prudkom vonkajšom krvácanie je nutné okamžite stlačenie krvácajúcej rany rúk alebo prsty bez ohľadu na nebezpečenstvo zavlečenia infekcie. Najlepšie je použiť tlakového polštářků z vreckovky, gázového obväzu, hotového...

Resuscitácia

Resuscitácia Zaistenie dýchania a obehu má zásadný význam pri prvej pomoci, pri záchrane človeka. Nedostatok a prerušenie dodávky kyslíka má za následok poškodenie mozgu. • známky dýchania: dvíhanie hrudníka, cítime dych na chrbte ruky,...