Zdravotnictvo Štúdium

Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (= Hyperkortikalismus)

Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (= Hyperkortikalismus) Hyperkortizolismus = Cushingův syndróm -Je to chronické ochorenie, spôsobená nadmernou sekréciou kortizolu. Buď je príčina primárne priamo v nadobličky (adenom alebo karcinóm nadobličky), alebo je primárna príčina v...

TrombEmbolická Choroba

TrombEmbolická Choroba Embólia do plicnice = vniknutiu vmetku do pľúcnej tepny alebo jej vetiev, čo vedie k porušeniu krvného proudu.Vmetkem je najčastejšie trombus = krvná zrazenina. Infarkt pľúc = ischemická nekróza toho okrsku pľúcneho...

KUMULÁCIA

KUMULÁCIA -Nepomer medzi prevodom liekov do org. a ich vylučovaním, ktoré môže byť nedostatočné-liek sa potom môže v organizme hromadiť. Př: pri zlyhaní obličiek je nutné bežné dávky lieku znižovať = nebezpečenstvo predávkovania Nežiaduce...

Dôležitá vyšetrenie pri TEN

Dôležitá vyšetrenie pri TEN 1) Fyzikálne vyšetrenie lekárom 2) EKG-môže preukázať nález typický pre pľúcnu embóliu 3) rtg pľúc-bezpečne preukáže pľúcny infarkt = infarktovou pneumóniu 4) Laboratórne vyšetrenie D-diméru = laboratórny test, ktorý signalizuje...

Masívna pľúcna embólia

Masívna pľúcna embólia ) Masívna pľúcna embólia do pľúcnej tepny alebo jej hlavných vetiev spôsobí okamžitú smrt.Klinicky sa prejaví kardiogenní šok = chorého sa zmocní úzkosť, má strach zo smrti.Pocítí zvieravo bolesť na hrudníku...

Astma bronchiale

Astma bronchiale -Chronická obštrukcia DC, vždy v spojení s alergiou Obštrukcie dýchacích ciest je ochorenie, ktoré sa vyznačuje záchvatovitou dýchavičnosť a je sprevádzané na diaľku počuteľným piskoty a vrzoty.Jeho príčinou je prekrvenie a opuch...

Antikoagulačný LIEČBA

Antikoagulačný LIEČBA priamo nadväzuje na liečbu trombolytickou.Nemá síce schopnosť trombus rozpustiť, ale zabraňuje jeho narůstání, zastaví ďalšie embolizaci.I.Nasazujeme heparínom, podáme tzv.BOLUS = úvodná dávka 10 000 jednotiek, potom pokračujeme podávaním 20-30tis.jednotek hep/24hod cez inf...

Astmatický záchvat

Astmatický záchvat neočakávane, v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu.Je to vlastne záchvat výdechové dušnosti.pacient je úzkostné, neklidný.Sedí, opiera sa o horné končatiny, čím sa fixuje pažní pletenec a uľahčuje dýchání.Vidíme nápadnou činnosť pomocného dýchacieho...

Hypnotiká, Expectorancia, antitusiká

Hypnotiká, Expectorancia, antitusiká Hypnotiká = lieky, ktoré tlmia CNS a navodzujú stav podobný spánku.Ve vysokej dávke môžu spôsobiť otravu-bezvedomia-stav môže skončiť smrťou POZOR: Zásadne nikdy nekombinovat s alkoholom Delíme do 3 skupín: „Generation“ I.generace...

Liečba astmy bronchiale

Liečba astmy bronchiale Liečba medzi záchvatmi-pacient s astmou môže byť medzi záchvatmi úplne bez ťažkostí Podávame DOLUHO PÔSOBIACE THEOFYLÍNOVÉ PREPARE = EUPHYLÍN 200, 300, 400mg tbl = AFONILUM sr (dlouhodob.půs.)-250mg tbl.ráno, 375mg tbl.večer NOVINKA:...