Zdravotnictvo Štúdium

21b, Dusíkovej bilancie

21b, dusíkovej bilancie sa vyjadruje pomerom přijetých AMK a stratených AMK. Pri výživných intervenciu je potrebné prispôsobiť príjem strate. Stratu stanovíme: N (g) = Urea (mmol / l) x diuréza (l) x 0,0336 (koeficient...

24b, Roztoky AMK

24b, Roztoky AMK: Cieľom je udržať IC aj EC pool v správnom spektre, v podmienkach pre proteosyntézu. Aminoroztoky I. Generation – vyvážané (50% esenciálnych a 50% neesenciálnych), len L-formy. Nutramin 4%, 8%, Nutramin N20....

23b, Glutamín

23b, Glutamín: Najviac je ho uložené v proteínoch, až 50% pool, v plazme 0,4-0,9 mmol / l, v IC 30x viac. Metabolizmus = Gln sa mení pomocou glutaminázi na glutamát aa Gln syntetázu naopak....

26a, Status asmaticus

26a, Status asmaticus:stav akútneho záchvatu s obštrukcie alebo progresiou nereagujúce na liečbu. Diff.dg.: ľavostranné zlyhanie, CHOCHBP, embólia, intoxikácie organofostáty. Klinicky sa objaví tachypnoe, PEFR menšie ako 50%, cyanóza a expirační stridor. Th.: Ortopnoická situácia,...

29b, Tukové emulzie

29b, Tukové emulzie: 1g = 37 kJ. Zloženie: sójový olej, emulgátory a stabilizátory, izotonizátory (glycerol, sorbitol). Př. Nutralipid 10% (4500kJ / l) a 20% (9000kJ / l) indikovaný ako zdroj esenciálnych MK a energia...

28a, Časová konštanta

28a, časová konštanta: vyjadruje vzťah medzi complience a prúdovým odporom (k = C x R), udáva časovú konštantu od rozepětí prvého alveol po posledný. Čím jer väčší, tým je menšie riziko iatrogenního barotraumatu. 28b,...

32b, Transport pacienta

32b, Transport pacienta: Všeobecné zásady – zvyčajne nebudeme pri transportu liečebné postupy, zvyčajne trvá 2x dlhšie ako príchod, kontrola chorého u lehátka. Systémy transportu – dispečing v nemocnici, RV. 33a, Parametre hodnotenia obehu: Pomáha...

31a, Obštrukčná šok

31a, obštrukčná šok:synonymum k okluzívnímu šoku, príčina je extrakardiální. Obštrukcie plnenie – väčšinou tamponáda, kontriktivní perikarditida, hematóm mediastínu, napäťový pneumotorax. Obštrukcie vo výtoku – z pravej komory, pľúcna embólia, tuková embólia, závažná pľúcnej hypertenzie,...