Zdravotnictvo Štúdium

4a, Čiastočná pľúcna insuficiencia

4a, Čiastočná pľúcna insuficiencia: Vzniká ako dôsledok poruchy difúzie cez a.k. membránu alebo zníženie pomeru ventilácie a perfúzie, ktorý môže vzniknúť potrebné venóznej prímesou v a. pulmonalis. Charakterizovaná PaO2 menšia ako 55-60 torr; PaCO2...

Indikácia ku kyslíkovej terapii

6a, Indikácia ku kyslíkovej terapii: Pri parciálnej respiračnej insuficiencie (pozri 4a), v neodkladnej resuscitácii pri hypoxiu nezávisle na jej príčine. Oxygenoterapia je závislá na dychové aktivite pacienta, alebo nezávislá (UPV). Závislá = kyslíkové okuliare...

8b, Pečeňové zlyhanie

8b, Pečeňové zlyhanie: Vzniká následkom ťažkého funkčného postihnutia hepatocytov, je sprevádzané encefalopatií. V předchorobí nie je preukázaná pečeňovej lézie. Príčiny – infekcie, toxicita (huby, TTC, paracetamol, halothan ….), Poruchy krvného zásobenia (Budd-Chiari, IM ..)...

7a, Akútne a chronické pľúcne insuficiencia

7a, Akútne a chronické pľúcne insuficiencia: Akútna (eventuálne chronickej s akútna exacerbácia) – rozvíja sa v minútach až dňoch, vzniká respiračnej acidózy alebo alkalóza, bezprostredne ohrozuje život, pri aspiračný, PNO, ARDS. Chronická vzniká mesiace...

9b, Hyperkatabolismus

9b, Hyperkatabolismus:Reakcie organizmu na záťaž (stres, trauma) úhradu strát a zvýšeného dopytu. Po stimulu dôjde k zvýšeniu kortizolu, glukagón, adrenalínu, GH (u zápalu tiež Il-1 a TNF ) následkom toho k hyperkatabolismu, zvýšenie RMR...

10b, Mozgový prečisťovacie tlak

10b, mozgový prečisťovacie tlak: Je to hodnota daná rozdielom medzi stredným arteriálním tlakom a súčtom nitrolebního a centrálneho žilový tlaku. 11a, Indikácia k UPV: Globálne respiračné zlyhanie, pri akútnom zvýšenie Astrup, sa snažíme navodiť...

13b, Krvné plyny

13b, Krvné plyny: najdôležitejšími krvnými plyny sú kyslík a CO2. Vyšetrenie stavu kyslíka v organizme provádíme skúmaním určujúcich hodnôt. Arteriálny tlak kyslíka ukazuje na primeranosť výmeny plynov v pľúcach – 9,5 – 13,5 kPa,...

12a, Dôležité parametre umelej pľúcnej ventilácie

12a, Dôležité parametre umelej pľúcnej ventilácie: Na ventilačným režime záleží, ktoré parametre monitorujeme a ktoré nastavujeme. FiO2 – sa nastavuje u všetkých, je to frakcie kyslíka vo vdychovanom vzduch, spočiatku sa nastavuje 1,0, aby...

14a, Základné ventilačné režimy

14a, Základné ventilačné režimy: konvenčné a nekonvenčné. Konvenčné využívajú fyziologických vlastností. HFSV = trysková ventilace f = 100-600, mobilizuje sekréty z nižších etáží. Využíva sa pri operáciách na dýchacích cestách. HFO – oscilačné prúdenia...

15b, Edém mozgu

15b, edém mozgu: Ide najčastejšie o cytotoxický – najčastejšie z hypoxia (deštrukcie a zvýšenie objemu buniek) alebo vasogenní, kde sa zvyšuje priepustnosť kapilár – intersticiálnej edém zo zhroucení HEB (ischémia, infekcia, nádor …). Klinický...