Zdravotnictvo Štúdium

Pitva

Pitva Pitva-autopsiou sa vyzuelně vyšetria orgány (napr. hlava-rozreže lebka, vyberie sa mozog a rozrezáva sa pozdĺžne-je nájdený hematóm-krvácanie do mozgu v dôsledku pohmoždění, alebo sa rozreže dutina hrudnej, vyndam sa pľúca rozstřihnou sa priedušky...

Nákupné správanie zákazníkov

Nákupné správanie zákazníkov Kúpnym správaním zákazníkov rozumieme také správanie jedincov alebo inštitúcií, ktoré sa viaže na získavanie, používanie a odkladanie produktov či služieb. V marketingu hrá hlavnú úlohu rešpektovanie zákazníkov, v našom prípade pacientov...

Znalecké komisia

Znalecké komisia Územná x ústredné Súdny lekár sa zúčastnia aj pri rokovaní odborných komisií (komisia skúma či bol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržaný správny postup, atď). Komisia je poradný orgán-ministra zdravotníctva, ak žaloba bola...

Druhy pitvy

Druhy pitvy a) zdravotné-vykonáva patologický ústav b) súdne-vykonáva ústav súdneho lekárstva pitva sa robí ak: zdravotnej Pitva sa nerobí vždy, robí sa u akútnych úmrtí najmä mladých ľudí. Nemožno Ak príčinu úmrtia vyvodiť, volá...

Dopravné úrazy

Dopravné úrazy 1) úrazy členov posádky motorového vozidla čelný náraz-prudkej spomaľovania, posádka vozidla ide dopredu úraz hrudníka pádom na volant (riziko poranenia rebier-zlomené rebro môže poraniť pľúca, poranenia pľúc, srdca, poranenia hlavy o čelné...

Úrazy chodcov

Úrazy chodcov chodec sražen automobilom fáza konfliktu prvá je pri náraze obvykle kontakt tíbie (lýtkových kostí) s nárazníkom -chodec ďalej padá na kapotu, kontakt bedra a stehna s kapotou-riziko zlomenia stehen kosti a bedra...

Zdravotnícka dokumentácie a trestné konanie

zdravotnícka dokumentácie a trestné konanie Podľa trestného poriadku (§ 107 ods.2) Znalec prizvanie na predloženie znaleckého posudku o príčine smrti alebo o zdravotnom stave zosnulej osoby je oprávnený vyžadovať zdravotníckou dokumentáciu týkajúcu sa takéto...

Lekár ako znalec

Lekár ako znalec vychádza z dokumentácie jeho skúsenosť s prípadom je prenesená na základe skúmania materiálov, (u lekára ako svedka-teda ošetrujúceho lekára je bezprostrednej skúsenosti-bol s liečenou osobou v kontakte za jej života). Ide...

Bodné a rezné rany

Bodné a rezné rany Bodné rany: -sú viac hlboké ako široké.Okraje bývajú ostré, záleží na ostrosti predmetu, ak je ostrý, tak rana je hlboká a vchod nie je široký, ak nie je predmet ostrý,...

Popálenie a obareniu

Popálenie a obareniu Popálenie: -vzniká účinkom vysokej teploty, 4 stupňa: 1) začervenaniu kože (opaľovanie, spálenie čajom) 2) tvorba pľuzgierov 3) tvorba chrást 4) zuhoľnateniu čím je popálenie človek ohrozený na živote: 1) šokový stav-zlyhanie...